Overzicht albums klik hier ---> ...

Op zaterdag 25 januari 2020 hebben we met KSKS deelgenomen aan een beurs die doorging in de evenementenhal Van Gistel waar alle verenigingen hun sportkamp mochten voorstellen en promoten, dit samen met het College van Burgemeester en Schepenen.