Blessures

Als je een blessure of ongeval oploopt, vraag dan onmiddellijk aan je afgevaardigde of trainer een “ongevalsaangifte”. Dit document dient ingevuld te worden door je behandelend geneesheer. Op de keerzijde worden alle details betreffende het ongeval ingevuld. U kleeft er ook altijd een geel klevertje van uw ziekenfonds op. De ingevulde ongevalsaangifte en het kleefbriefje van het ziekenfonds dien je in bij verzekeringskantoor Carrewyn te Snaaskerke, Dorpsstraat 36 (059/27.87.90) zij sturen dit dan door naar de KBVB. Nadien krijgt u een formulier “Bewijs van herstel” toegestuurd. Dit formulier dient ingevuld te worden door je behandelend geneesheer. Hiermee verklaart hij de speler terug gezond en voldoende geacht om opnieuw de trainingen en wedstrijden aan te vatten. Dit document dien je samen met alle bewijsstukken van de onkosten opnieuw in bij verzekeringskantoor Carrewyn . Zodra de KBVB heeft uitbetaald aan ons, gaan wij over tot de uitbetaling aan de speler.


Indien er bij de revalidatie kinesitherapie nodig is:

De KBVB verleent enkel een tussenkomst op voorwaarde dat de behandeling een rechtstreeks gevolg is van de sportkwetsuur. De tussenkomst wordt maar verricht vanaf de tweede dag, die de dag voorafgaat waarop de KBVB een aanvraag tot kinesitherapie heeft ontvangen. U moet dus een kopie van het bewijs “Aanvraag tot kinesitherapie” binnen brengen bij verzekeringskantoor Carrewyn, die dat bewijs dan doorstuurt naar de KBVB. De KBVB stuurt dan het akkoord, met de startdatum van de tussenkomst en de vermelding van het aantal toegestane behandelingen. Indien er meer behandelingen noodzakelijk zijn, dan moet de dokter een nieuw voorschrift bezorgen en moet de KBVB opnieuw zijn akkoord geven. Zonder akkoord van hen, kan er niet overgegaan worden tot een uitbetaling.

Zolang het formulier “Bewijs van herstel” niet is teruggestuurd aan de KBVB, kunnen wij de speler niet toelaten tot de trainingen en/of wedstrijden. Bij blessures waarvan de ongevalaangifte niet volledig in orde is of bij behandelingen waarvoor de KBVB geen of slechts een gedeeltelijke tussenkomst dekt, zal ook KSK Snaaskerke op geen enkele manier een tussenkomst verrichten.

Bij vragen, twijfels, verdere informatie, ... kan u altijd contact opnemen met Martine Carrewyn op  059/27.87.90 (verzekeringskantoor CARREWYN).

  Ongevalsaangifte

Let wel dat het het ongevallenformulier genaamtekend werd door de secretaris Chris Finaut.

Wilt u de hele procedure nog eens nalezen of afdrukken, dan kunt u hier het document vinden.